Czyszczenie listy ostatnio otwieranych dokumentow (MRU)

Narzędzie MRU-Blaster umożliwia wykrywanie i usuwanie wpisów  z rejestru systemowego dotyczących najczęściej i ostatnio otwieranych plików bądź wpisywanych adresów internetowych. W ten sposób możemy usunąć niektóre archiwa systemu, które system Windows notuje, narażając nas na naruszenie prywatności.

MRU (Most Most Recently Used) to listy ostatnio używanych plików. System dokonuje zapisu tego rodzaju informacji w rejestrze lecz niektóre aplikacje zapisują je w plikach o rozszerzeniu INI.
Program MRU-Blaster szybko usunie nawet do ok. 30 tysięcy obiektów typu MRU.

Po dokonaniu instalacji należy uruchomić narzędzie, a następnie:

1. Klikamy opcję Settings i odznaczamy obiekty MRU, których nie chcemy usuwać. Wybieramy polecenie Save settings.
2. Klikamy opcję Plugins, w celu dokonania konfiguracji kasowania plików cookie oraz plików zapisanych w pamięci podręcznej Internet Explorera.
3. Przechodzimy do głównego okna programu i wybieramy Scan. Teraz narzędzie rozpocznie wyszukiwanie obiektów do skasowania, po czym wyświetli listę.
4. Po przejrzeniu listy klikamy na polecenie Clean Now, w celu skasowania wszystkich wykrytych obiektów.

mrublaster