Wyłączanie opcji autologowania w Windows XP

Korzystając z opcji jaką jest wyłączenie autologowania, zabezpieczymy swój komputer oraz swoje dane przed innymi użytkownikami, którzy wcześniej mogli zalogować się automatycznie do naszego systemu.

Rozwiązaniem będzie w sposób indywidualny przy pomocy nazwy użytkownika i hasła. Chcąc wyłączyć opcję autologowania:

Sposób 1

Mechanizm znajdujący się w bibliotece Gina.dll sprawdza stan naciśnięcia klawisza SHIFT, podczas włączenia opcji autologowania. W przypadku, gdy SHIFT zostanie przytrzymany podczas procesu uruchamiania systemu, Gina.dll zignoruje wartość parametru AutoAdminLogon, a następnie poprosi użytkownika o wprowadzenie danych dostępowych.

Sposób 2

Z menu Start wybieramy polecenie Uruchom. Wpisujemy polecenie control userpasswords2 i zatwierdzamy OK. Wyświetli się okienko, gdzie należy sprawdzić, że zaznaczone jest pole: Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Zatwierdzamy OK.

windows-xp