Jak zmienić rozdzielczość kilku zdjęć?

Jak zmienić rozdzielczość kilku zdjęć?

Wybieramy katalog z naszymi zdjęciami, a następnie zaznaczamy wybrane lub wszystkie zdjęcia. Ustawiamy prawy przycisk myszy na zaznaczonych zdjęciach i wybieramy opcję Konwertuj wiele plików. W nowym oknie Konwertowanie wielu plików w zakładce Ogólne wybieramy folder plików wyjściowych tj. gdzie mają być zapisane nowe pomniejszone zdjęcia. Pozostawiamy format JPG – JPEG / JFIF. Przechodzimy do zakładki Przekształcenia, klikamy dwa razy na Zmień rozmiar obrazu. Funkcja doda się nam w prawym oknie. W zakładce parametry w oknie Szerokość wpisujemy np. 800, jest to ilość pikseli. Resztę ustawień pozostawiamy bez zmian i klikamy Dalej. Na koniec przechodzimy do katalogu, który zawiera zmniejszone zdjęcia.

Dodaj komentarz