Jak zainstalować wirtualną drukarkę?

Program PDFCreator instaluje się jako wirtualna drukarka w systemach Microsoft Windows. Jest ona widziana przez system operacyjny i programy użytkowe jak zwykła drukarka. Dzięki temu wszystkie programy mające opcje drukowania mogą tworzyć pliki formatu PDF. W pierwszym oknie instalatora klikamy na OK, a następnie na Next. Zaznaczamy opcję I accept the agreement i klikamy dwa razy na Next. W oknie możemy wpisać nazwę naszej drukarki plików PDF – będzie ona później widoczna w oknie drukowania. Następnie dwa razy klikamy na Next . Usuwamy zaznaczenie z opcji Set Yahoo! as my default search engine i klikamy cztery razy na przycisk Next, a następnie na Install. Czekamy na zainstalowanie się programu i kończymy ten proces kliknięciem na Finish. Uruchamiamy program ponownie, gdzie następnie w oknie programu klikamy na ikonę ustawień (trzecia ikona od lewej). Klikamy na zakładkę Languages. Z listy wyboru wskazujemy Polski i zamykamy okno przyciskiem Zapisz. Wirtualna drukarka została utworzona. Więcej informacji na porady komputerowe bezplatne-programy.pl

Dodaj komentarz