Czy Twoje hasła są bezpieczne?

Temat haseł powrócił by jeszcze bardziej zabezpieczyć dostęp niepowołanych osób do Waszych (tak przecież ważnych) plików i danych.
Szczególnie, że według analizy 32 milionów haseł najpopularniejszym hasłem jest wciąż ciąg znaków alfanumerycznych – „123456” (wg firmy Imperva). Na drugim miejscu znalazło się hasło „12345” a na trzecim „123456789”. Do innych popularnych haseł zaliczają się słowa: „password”, „iloveyou”, „rockyou” i „qwerty”.

Aby Twoje dane były bezpieczne poniżej przedstawiam kilka ważnych wskazówek:
– Przede wszystkim nie podawaj swojego hasła osobom trzecim, dotyczy to także osób najbardziej zaufanym.
– Na hasło najlepiej wybierz długą, trudną do odgadnięcia kombinację liter i cyfr (np. 45janek0134). Dodatkowym zabezpieczeniem jest stosowanie w haśle wielkich i małych liter – system rozpoznaje je jako różne znaki, a także cyfr i znaków specjalnych (np.: ! @ # $ %).
– Hasło nie powinno przypominać Twojej nazwy Użytkownika, imienia i nazwiska oraz musi składać się z co najmniej 6 znaków, w tym z co najmniej 1 cyfry (i najlepiej 1 znaku specjalnego). Hasło nie może mieć więcej niż 16 znaków.
– Słowa, których nie powinno się używać jako hasła, to informacje na Twój temat znane wielu osobom (takie jak data urodzin czy nazwa ulubionego zespołu). Postaraj się też zastosować inne hasło niż do konta e-mail.
– Hasłem nie może być ani Twoja nazwa Użytkownika, ani Twoje imię czy nazwisko.
– Pamiętaj też, że dobrym zwyczajem jest wylogowywanie się poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj”.

?yczę trudnych do złamania haseł.

Na podstawie źródła: www.scmagazineus.com