Wyłączanie rozgłaszania SSID w sieci bezprzewodowej

SSID (Service Set Identifier) to składnik umożliwiający nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową. Jak większość zasobów taki ten może zostać ustalony przez hakera. Pokazujemy jak szybko ukryć identyfikator.

Parametr SSID zazwyczaj posiada standardową wartość, np. nazwę producenta bądź urządzenia.
Warto więc zmienić fabryczną nazwę SSID na bardziej indywidualną, aby ustalenie parametru było trudne do odgadnięcia, ponadto unikniemy kłopotów z działaniem sieci, w przypadku, gdy w zasięgu pojawi się druga sieć radiowa o identycznej nazwie SSID.
Kolejnym krokiem jaki warto wykonać to wyłączyć domyślnie aktywną funkcję rozgłaszania SSID, która pozwala hakerowi prosto wykryć sieć bezprzewodową i ustalić jej parametry.

Wszelkie zmiany związane z SSID możemy zmienić w punkcie dostępowym. Twórcy udostępniają do konfiguracji swoich produktów odpowiednie oprogramowanie lub umożliwiają konfigurację z poziomu przeglądarki internetowej. O tym jak połączyć się z panelem administracyjnym punktu dostępowego, dowiemy się z instrukcji użytkownika dołączonej do naszego modelu.

waiting_for_users_to_connect