Monitoring p2p?

RIAA oświadczyła, iż możliwe jest kontrolowanie legalności plików
dystrybuowanych drogą p2p.

Kilka tygodni temu operatorzy p2p wypowiedzieli sie krytycznie na temat
monitoringu p2p. Ich zdaniem, takie rozwiązanie jest niemożliwe w
zdecentralizowanych sieciach P2P, w których ruch odbywa się bez udziału
centralnego serwera. Na prośbę operatorów sieci RIAA ma dostarczyć niezbitych
dowodów na to, iż kontrolowanie wymienianych w tych sieciach plików jest
możliwe.

Analiza taka ma być możliwa przy wykorzystaniu technologii firmy Audible Magic.
Technologia ta umożliwia analizę ruchu w p2p oraz blokowanie wybranego typu
danych (np. plików nie posiadających certyfikatów). Zdaniem Audible Magic ich
rozwiązanie można zastosować poprzez implementację w aplikacjach klienckich bądź
instalację np. u dostawców usług internetowych