Rejestr windows – cz. I

Rejestr Windows jest swoistą bazą danych, w której przechowywane są informacje na temat konfiguracji systemu i jego personalizacji, zainstalowanych programów i urządze? sprzętowych.
Jest niezbędny do pracy systemu – tutaj zapisywane są profile poszczególnych użytkowników, dane o zainstalowanych programach, informacje o typach plików i skojarzenia ich z odpowiednimi programami. Tutaj też można dokonać wielu istotnych z punktu widzenia użytkownika komputera zmian począwszy od tych najprostszych i kosmetycznych a sko?czywszy na bardziej skomplikowanych operacjach na rejestrze poprawiających bezpiecze?stwo użytkownika i zapewniających mu większą anonimowość.
Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowe korzystanie z rejestru może być przyczyną dużych kłopotów na czele z niemożliwością uruchomienia komputera. Dlatego też przed rozpoczęciem modyfikacji rejestru należy bezwzględnie wykonać jego kopię zapasową oraz zapoznać się z zasadami przywracania rejestru.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie http://support.microsoft.com.
Pełna treść artykułu…