Potwierdzanie posiadania uprawnień administracyjnych w Windows Vista

Mechanizm UAC w systemie Windows Vista jest często krytykowaną opcją przez użytkowników, za sprawą ciągłego potwierdzania uprawnień przy wykonywaniu dowolnej operacji.

Mimo krytyki mechanizm kontroli konta użytkownika jest o wiele bardziej skuteczniejszym od programów antywirusowych czy skanerów wykrywających niechciane oprogramowanie.

Wyłączenie tej opcji jest stanowczo niezalecane, lecz jeśli chcemy tego dokonać to należy:

1. Uruchomić program regedit i zaznaczyć klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\System. Jedną z wartości tego klucza powinna być wartość typu REG_DWORD o nazwie ConsentPromptBehaviorAdmin. Należy ją utworzyć, w sytuacji gdy jej nie ma.
2. Ustawiamy dane tej wartości na 0.

Od teraz programy uruchomiane przez administratorów automatycznie uzyskają wyższy poziom zaufania, czego następstwem jest przeprowadzanie dowolnych operacji.

uac_01