Usuwanie prywatnych danych z narzędzi internetowych

System operacyjny zainstalowany na naszym komputerze na bieżąco zbiera informacje dotyczące naszej pracy. Łatwo możemy sprawdzić z jakich składników i stron korzystał dowolny użytkownik.


Wszystkie przeglądarki internetowe wyposażone są w listę wszystkich odwiedzanych stron tzw. historię, programy pocztowe zaś typu Outlook Express przechowują odebrane i wysłane wiadomości. Mimo ich skasowania dalej znajdują się w folderze Usunięte. Aby je usunąć należy oczyścić ten folder.

Możemy wyłączyć opcję rejestrowania odwiedzanych stron WWW lub ograniczyć zapamiętywanie. Dobrym rozwiązaniem jest również kasowanie plików cookie (tzw. ciasteczek)w sposób bieżący. Rozwijając menu Narzędzia wybieramy Opcje internetowe i w zakładce Ogólne należy nacisnąć Usuń pliki cookies oraz Wyczyść historię.
Natomiast w Outlook Express w celu usunięcia wiadomości w sposób uniemożliwiający należy skompresować plik, w których przechowywane są wiadomości, przechodząc do Plik/Folder/Właściwości/Zaawansowane i zaznaczając polecenie Kompaktuj teraz.
automatycznie_usun_prywatne_dane