Instalacja i konfiguracja firewalla

Korzystając z programu Sunbelt Kerio Personal Firewall uchronimy się przed atakami z Internetu oraz sieci lokalnej. Aplikacja bowiem wykrywa konie trojańskie, a także programy szpiegujące. Chroni prywatne dane, a także blokuje nieznośne okienka , które wyskakują na stronach internetowych.

Sunbelt Personal Firewall blokuje cały zewnętrzny ruch IP, automatycznie ukrywa komputer sprawiając. że jest niewidzialny dla potencjalnych intruzów, automatycznie blokuje wszystkie okienka typu pop-up i reklamy, wykrywa próby włamań za pomocą nieznanych jeszcze narzędzi, okno raportu połączeń wyświetla w przejrzysty sposób aktywność wszystkich programów w danym momencie.

Sunbelt Kerio Personal Firewall posiada dwa tryby konfiguracji:

Simple (no popup mode) ustawienia są optymalne  dla większości użytkowników. Ustawienia sieci są dobierane automatycznie a opcje informacji o zagrożeniu ? wyłączone. Tym samym na ekranie nie pojawiają się komunikaty o zaistniałych zagrożeniach, w wyniku czego użytkownik nie będzie musiał wybierać czy zablokować lub przepuścić dane połączenie.
Advanced (Learning mode) program pyta o nieznany ruch w sieci oraz o uruchamianie nieznanych aplikacji. Pozwala na ustawienie poziomu bezpieczeństwa preferowanego przez nas.

W zasobniku systemowym, w lewym menu znajduje się opcja Przegląd. Umożliwia dostęp do informacji o realizowanych połączeniach.
Ponadto w programie znajdują się informacje na temat liczby połączeń przychodzących, wychodzących oraz nasłuchujących. Jeśli chcemy wiedzieć jakie programy utrzymują otwarte porty w systemie, należy rozwinąć menu danego programu.

sunbelt-kerio-personal-firewall-30

Opcje połączeń przychodzących oraz wychodzących można ustawić w trzech pozycjach:
blokuj ? blokuje połączenia,
dopuść ? zezwala na połączenia,
pytaj ?podczas połączenia wyświetlane zostaje okno dialogowe,  gdzie możemy zadecydować, czy połączenie ma zostać przepuszczone, czy też odrzucone.

Zakładka Internet zawiera obszar wszystkich pozostałych połączeń. Surfując po sieci, korzystając z FTP wszystkie te połączenia znajdują się w strefie Internetu.