Jak dodać nowego użytkownika?

Jak dodać nowego użytkownika?

Przy kliknięciu na przycisk ADD zostaniemy poproszeni o podanie tylko nazwy. Resztę musimy sami w osobnych okienkach ustawić. Okienko General ? pozwala ustawić hasło, wyłączyć/włączyć konto lub ustalić limit połączeń. Shared folders, udostępnia nam dostęp do ustawienia dostępności folderów dla użytkownika. Pamiętajmy jednak, że FTP ma ograniczenie ? nie można wyjść łatwo poza główny folder (HOME DIR) FilleZilla przychodzi tutaj z pomocą ,możemy ustawić tzw Alias. Dwie pozostałe opcje są identyczne jak w wypadku ustawień serwera,możemy ograniczać użytkownikowi prędkość jak i ip z, których się loguje. Na koniec łączymy się z serwerem poprzez Filezilla.

Najnowsze wagi samochodowe Kersh

Dodaj komentarz