Jak dodać teksty piosenek do plików MP3?

Jak dodać teksty piosenek do plików MP3?

W programie Media Player Classic wybieramy pozycję Biblioteka, a następnie prawym przyciskiem myszy na nazwę pliku i na Zaawansowany wybór znaczników. Następnie wybieramy z zakładki Teksty przycisk Dodaj. Z listy języków wybieramy język, w którym śpiewana jest piosenka. Poniżej wklejamy tekst utworu. Dodany tekst będzie wyświetlać się przy odtwarzaniu utworu. W przypadku, gdy napisy się nie wyświetlają należy zastosować przycisk Alt, po czym klikamy na Odtwórz, Teksty, podpisy i napisy i na Włączone, jeśli dostępne.

Nowoczesna waga samochodowa dla firm.