''Windows Xp Service Pack 2'' dla wszystkich.

Jak podaje serwis internetowy ComputerTimes , firma Microsoft zdecydowała się na opubklikowanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP bez jakichkolwiek zabezpiecze? antypirackich. Zgodnie z tym każdy posiadacz, wyżej wymienionego systemu będzie mógł zainstalować ów dodatek. Barry Goffe, przedstawiciel firmy Microsoft zapowiedział jednak iż firma nadal będzie rozwijała technologie antypirackie, ale w tym przypadku zrobiła jeden jedyny wyjątek. Ten stan rzeczy podyktowany jest, jak twierdzi Barry Goffe, zwiększeniem bezpiecze?stwa i zmniejszeniem ataków z komputerów które łatki takiej mieć nie będą.
Czytaj więcej : Security for all