Odchudzamy Windows'a XP cz. 6 – Movie Maker

Kolejnym programem standardowo instalującym się z systemem WinXP jest Movie Maker. Służy on do różnego rodzaju "zabaw" z materiałem video. Ci którzy takich nie planują, lub wykorzystują inne programy, mogą pokusić się o jego deinstalacje.
Również i w tym przypadku nie znajdziemy opcji do jego usunięcia. Umożliwi nam to program pcwKillMovieMaker.
Po jego skopiowaniu w dowolne miejsce na dysku, a przed uruchomieniem należy deaktywować ochronę antywirusową, gdyż np. Norton Antivirus może nie pozwolić na jego włączenie.

1. po jego uruchomieniu w katalogu C:Windows pojawi się plik pcwkmm.bat
2. restartujemy komputer i botujemy tym razem z płyty instalacyjnej WinXP. (pamiętać należy o zmianie w BIOS-ie ustawień kolejności botowania, jako pierwszy ma być ustawiony napęd CD-ROM)
3. gdy pojawi się okno "Instalator – Zapraszamy", naciskamy R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania. Trwa to kilka sekund, po pojawieniu się menu konsoli, wyświetlona zostaje lista instalacji systemu (zazwyczaj zawiera tylko jedną pozycję C:Windows), należy wybrać odpowiedni numer nawet jeśli jest tylko jedna pozycja na liście i wcisnąć Enter.Zobacz szczegłowy opis konsoli.
4. wpisujemy polecenie batch pcwkmm.bat
5. restartujemy komputer i botujemy w normalnym trybie z dysku twardego

Po załadowaniu systemu, po programie MovieMaker pozostaje jedynie wspomnienie, a zyskujemy trochę więcej wolnego miejsca na dysku.