Microsoft udostępnił dodatek SP1 dla pakietu Office 2010

 

 

Firma Microsoft udostępniła dodatek Service Pack 1 przeznaczony dla pakietu Office 2010. Podobnie jak w przypadku dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 nie wnosi on do paki8etu Office nowych funkcji tylko stanowi zbiór wydanych wcześniej poprawek. Sam dodatek jest dostępny w wersjach 32 jak i 64 bitowej i można pobrać po kliknięciu w TEN link.