Polska sieje chaos ;)

Wiele wskazuje na to, iż na internet jednak zostanie nałożona podstawowa stawka VAT. Pomimo sygnałów dobiegających zarówno ze strony Sejmu jak i ze środowisk rządowych, Polska może wiele ryzykować zniesieniem podatku VAT na internet. Rzecznik Komisji Europejskiej Jonathan Todd twierdzi, iż ” Polska doprowadzi Unię do chaosu i dżungli”. Jeżeli w maju okaże się, iż polskie stawki są inne niż ogólnie obowiązujące w Unii “będziemy zmuszeni wszcząć postępowanie o złamaniu prawa unijnego”. Niedostosowanie w wyznaczonym terminie polskiego prawa do norm UE spowoduje, że sprawa rozpatrywana będzie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, a ten może nałożyć na Polskę wysoką grzywnę.

Poza tym, każdy podmiot gospodarczy, który wskutek niższych stawek podatkowych w Polsce poniesie jakikolwiek uszczerbek, będzie mógł zażądać od Polski odszkodowania. Należy się bowiem liczyć z tym, iż niższe stawki podatkowe przyczynią się do przenosin do naszego kraju firm, które działalność swoją prowadzą przez Internet. To zaś może być zaliczone do nieuczciwej konkurencji

Czy wobec takiej postawy przedstawicieli unijnych będziemy mogli się cieszyć ta?szym abonamentem za usługi internetowe? Czy Polska podejmie walkę o niższe stawki podatkowe w imieniu milionów internautów w Europie? O tym przekonamy się już niedługo. Głosowanie w tej sprawie Sejm przewiduje jeszcze w tym tygodniu.