Specjalnie dla wszystkich użytkowników Neostrady

Uwaga użytkownicy Neostrady, jeśli nie jesteście pewni czy dana strona jest blokowana jest na to proste rozwiązanie. Naciskasz na komputerze start -> uruchom -> cmd -> ok -> na czarnym polu gdzie miga kursor wpisujecie ping i (adres strony którą chcecie sprawdzić), np.: ping www.wp.pl. Poniżej pojawia się statystyka badania ping dla … i tu pojawia się adres IP strony (tym przypadku jest to 212.77.100.101). Następnie otwórz tą stronę w polu Query zaznaczamy sh ip bgp (pierwszą opcję od góry) by sprawdzić czy dany adres IP jest blokowany, następnie w pole Address wpisz adres IP strony i naciśnij przycisk Submit, jeśli w przedostatniej linijce pojawi się komunikat: Community: 5617:997 5617:3322 no-export oznacza to, że ruch wychodzący do tego serwera jest zablokowany (w przeciwnym razie pojawi się tylko komunikat: Community: 5617:3358). Informacje na ten temat już około 2 tygodni temu pojawiły się na stronie www.tp.pl.

Instrukcja sprawdzania dostępności adresu IP
Strona do sprawdzania dostępności adresu IP