Uchylono karę nałożoną przez UKE na TP.

 

 

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił karę którą nałożył na TP UKE. Kara wynosiła 100 milionów złotych. Jako argument podano wpływ UKE na kształtowanie oraz określanie cen dostępu do internetu. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE który uznał ze UKE nie może regulować ani wpływać na ceny dostępu do internetu. Tym samym UKE złamało prawo telekomunikacyjne. Wyrok nie jest prawomocny a UKE przysługuje prawo do jego odwołania.