Jak zainstalować obsługę MP3?

W pierwszej kolejności podczas korzystania z programu należy zainstalować kodek LAME, który zapewni nam możliwość odczytania i zapisania pliku MP3 w Audacity. Kodek zostanie umieszczony w katalogu C:\LAME. Po uruchomieniu Audacity klikamy na Edytuj i Ustawienia. Otwiera się okno konfiguracji, w którym wybieramy Import/Export i następnie na Znajdź Bibliotekę. W kolejnym oknie klikamy na Wybierz i znajdujemy w systemowym oknie dialogowym katalog z kodekiem LAME. Następnie klikamy na Otwórz i potem na OK. LAME został zainstalowany i od tej pory Audacity będzie zdolny do odczytu i zapisu plików MP3.