Jak dzielić utwory muzyczne w Audacity?

Uruchamiamy Audacity i wczytujemy plik z miksem poprzez polecenie Plik i Otwórz. Po otwarciu zawartość pliku zostanie wyświetlona w postaci wykresu spektrograficznego. Przeszukujemy plik w celu znalezienia utworu, który chcemy odseparować. Najlepiej jeszcze przed wczytaniem pliku do Audacity zorientować się, odtwarzając plik w dowolnym odtwarzaczu, w jakim mniej więcej momencie rozpoczyna się i kończy potrzebny fragment miksu. Znajdujemy odpowiednią wartość na skali czasu nad wykresem i klikając myszą na obszar wykresu, ustawiamy nieco wcześniej znacznik początku poszukiwanego utworu. Następnie rozciągamy myszą zaznaczenie nieco poza ustalony koniec na skali czasu. Po zaznaczeniu fragmentu klikamy na Plik i Eksportuj zaznaczenie, by zapisać zaznaczoną część miksu do osobnego pliku. W systemowym oknie dialogowym wpisujemy nową nazwę pliku probolan i z listy dialogowej w polu Zapisz jako typ wybieramy opcję Pliki MP3. Następnie klikamy na Zapisz.  Wczytujemy do Audacity przed chwilą zapisany fragment. Zaznaczamy odcinek poprzedzający początek wyciętego utworu i wciskamy klawisz Delete.Po przycięciu zapisujemy utwór, klikając na Plik i Eksportuj.