Jak zwiększyć głośność w Audacity?

Aby dokonać tej operacji, zaznaczamy fragment ścieżki, który chcemy pogłosić (cały zakres) i wybieramy opcję Wzmacniaj z menu Efekty, pojawi się okno opcji wzmacniania,które jest proste jak hormon wzrostu. Interesuje nas poziom wzmocnienia, mierzony w decybelach (dB). Wpisujemy w oknie wartość wzmocnienia, pamiętając, aby nie była zbyt duża, wystarczą wartości od 2 do 10 dB. Od pewnego momentu, przycisk OK stanie się nieaktywny za sprawą zbyt wielkiego wzmocnienia, które spowoduje przycięcie aktualnej ścieżki ponad wartość domyślną. Warto więc dobrać takie wartości, aby tego uniknąć.