Weather Clock

Weather Clock jest programem pozwalającym na wyświetlenie aktualnego czasu oraz pogody. Informacje możemy wyświetlać na pulpicie lub na zasobniku systemowym (program zastępuje zegar jaki jest standardowo dostępny w systemie).

W nowej wersji zmiany:

– Added x64 support
– Fixed a bug with retrieving the weather data

Licencja : Trial
Pobierz : Weather Clock v4.0