Google właścicielem znaku towarowego Android

Zako?czył się proces w sprawie znaku towarowego Android. Po wyroku sądu znak ten należy do firmy Google. Dla przypomnienia proces Google wytoczył Erich Specht właściciel firmy Android Data. Domagał się odszkodowania w kwocie 94 milionów dolarów za bezprawne wykorzystanie znaku towarowego Android. Jak można przeczytać w uzasadnieniu jednym z głównych powodów odrzucenia wniosku był upadek firmy Android Data 2002 roku.