Bagle.ai

Massagelabs przestrzega przed nowym wariantem wirusa Bagle.ai. Ukryty on jest w “zwierzęcych” załącznikach jak np. “Cat” “Dog” “Doll” “Fish”.
Załączniki te są spakowane do formatu .zip chronionego hasłem, które to hasło jest przesyłane w wiadomości głównej.
Po aktywowaniu, przeszukuje komputer pod kątem adresów e-mail, po czym rozsyła się bez wiedzy użytkownika. Kopiuje się również do katalogu dostępnego z sieci P2P, a także wyłącza programy antywirusowe.
Również na adres naszej redakcji trafiły w czasie ostatnich kilku godzin listy z tym właśnie wirusem.
Zalecamy wszystkim użytkownikom aktualizację baz programów antywirusowych i przeskanowanie swoich komputerów, oraz nie uruchamianie załączników niewiadomego pochodzenia .