MozBackup 1.4.6.

Ukazała się nowa wersja programu MozBackup w wersji 1.4.6. Jest to program umożliwiający kopii zapasowej, profilów następujących przeglądarkach i profili pocztowych:

* Firefox 1.0 – 2.0
* Thunderbird 1.0 – 2.0
* SeaMonkey 1.0a – 1.1
* Mozilla Suite 1.7 – 1.7.x
* Netscape 7.x.

Licencja: Freeware
Pobierz: MozBackup v1.4.6