Jak z XP Home zrobić Pro ??

Niemieckie pismo ctmagzin w ostatnim wydaniu drukowanym ( 12-2005) zamieściło instrukcję, jak w prosty sposób zamienić posiadaną wersję systemu WinXP Home w wersję XP Pro, która co prawda nie zaoferuje wszystkich dostępnych funkcji XP Pro, ale umożliwi m.in. kodowanie EFS, pełne zarządzanie kontami użytkowników. Do tego zabiegu potrzebna jest płyta instalacyjna WinXP Home + SP2 lub taka wersja systemu już zainstalowana. Cała operacja nie wymaga pobierania jakichkolwiek plików z internetu, wszystko opiera się tylko na edycji jednego z kluczy systemowych.

Cała ta operacja związana jest z ryzykiem. Jest to nieprzewidziana przez Microsoft ingerencja w system operacyjny. Możliwe jest, iż koncern w którymś momencie poprzez jedną z aktualizacji zablokuje możliwość takiej zamiany. Nie jest możliwe zainstalowanie SP2 na tak zmodyfikowanym systemie.
Nie jest również możliwe cofnięcie zmian, a opcja naprawy WinXP Home odmawia naprawy WinXP Pro. W związku z tym przed dokonaniem całego zabiegu zalecane jest zrobienie obrazu partycji systemowej oraz kopii bezpiecze?stwa danych.
Kto z ciekawości będzie chciał sprawdzić jak działa taki system, może wykorzystać program do emulacji pc-ta, lub dokonać instalacji na innej partycji niż systemowa.

Redakcja win-os nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zastosowania poniższego przepisu.

Punktem wyjściowym jest katalog „i386” znajdujący się na płycie instalacyjnej. Kopiujemy go na dysk twardy np. D:Homepro, ważne jest aby wykonać kopie nie tylko zawartości ale również katalogu głównego bez zmiany jego nazwy, tak aby efekt ko?cowy wyglądał np. D:Homeproi386. Przed dokonaniem zmian ważne jest też, aby katalog ten był aktualny, tzn. zawierał nie tylko dane gołego WinXP, ale też dane do instalacji SP2. Aby sprawdzić czy jest tak faktycznie odnajdujemy plik Winnt32.exe i klikamy na właściwości, jako wersja powinno być „5.1.2600.2180(xpsp_sp2_rtm.040803-2158)”, jeżeli nie jest należy dokonać integracji SP2. Umieszczamy pakiet instalacyjny SP2 w katalogu D:Homepro, a następnie w wierszu polece? wpisujemy „D:HomeproXpsp2.exe /integrate:D:Homepro„.

Po zako?czeniu przygotowa? można przystąpić do właściwej operacji.
W kopii odszukujemy plik setupreg.hiv, otwieramy go za pomocą edytora rejestru Start-Uruchom-regedit, zaznaczamy HKEY_LOCAL_MACHINE następnie Plik-?aduj strukturę, w nowo otwartym oknie otwieramy setupreg.hiv, edytor pyta o nazwę nowo ładowanego klucza, wpisujemy np. Homekey.

W podkluczu ControlSet001Servicessetupdd edytujemy klucz binarny pod nazwą deflaut lub standard. Pośród wielu wartości „00” odnajdujemy jedną „01” i jedną „02„, zamieniamy obie na wartość „00” po czym zapisujemy zmiany. Następnie usuwamy załadowany klucz z edytora Pliki-Usu? strukturę.

Po tym zabiegu możemy dokonać instalacji lub aktualizacji systemu. Przed aktualizacją ważne jest aby zako?czyć pracę wszystkich programów, najproście poprzez Start-Uruchom-msconfig, w zakładce System start usuwamy wszystkie znaczniki, w zakładce Usługi zaznaczamy Pokaż wszystkie usługi Microsoftu i likwidujemy pozostałe zaznaczenia. Po tym zabiegu wymagany jest ponowny start systemu.

Po nowym zbotowaniu możemy wystartować program „Winnt32.exe” znajdujący się w katalogu „i386” na dysku twardym. Aplikacja ta to instalator systemu, który zgłosi się jako instalator WinXP Pro. Mamy w niej możliwość aktualizacji lub nowej instalacji.
Nowa instalacja zalecana jest tylko na czystej partycji, możemy tego dokonać przygotowując botowalną płytę CD na której znajdzie się zmodyfikowany katalog „i386„. Jako klucz potrzebny do instalacji wpisujemy ten posiadany przez nas dla wersji Home, mimo iż instalowana będzie wersja Pro.

Tłumaczono za magazynem ctmagazin.de