Blokowanie dodatku NET Framework Assistant przez przeglądarkę Firefox

Na blogu Mozilli pojawiła się informacja o zablokowaniu dodatku do przeglądarki Firefox o nazwie NET Framework Assistant. Dodatek ten instaluje się automatycznie podczas instalacji pakietu NET Framework 3.5 Service Pack 1. Jako przyczynę blokowania dodatku podano niebezpiecze?stwo związane z luka w zabezpieczeniach. Takie działanie które ma zapewnić bezpiecze?stwo użytkownika moim zdaniem nie jest pożądane. Jest to ingerencja w przeglądarkę (jako użytkownik decyduję co ona powinna posiadać z dodatków a co nie). Ostatecznie dodatek został odblokowany i uznany jako bezpieczny. W tej chwili blokowany jest tylko jeden dodatek o nazwie Windows Presentation Foundation.