Zwiększanie uprawnień użytkowników w Windows XP

Będąc użytkownikiem systemu Windows XP możemy skorzystać z opcji zwiększania uprawnień dotyczących bezpieczeństwa swojego konta. Microsoft Management Console to narzędzie, dzięki któremu mamy możliwość zmiany standardowych uprawnień na bardziej indywidualne.

Aby dokonać zmiany ustawień należy w systemowym Panelu sterowania wybierać opcję Narzędzia administracyjne, a w kolejnym oknie wybrać ikonę Zarządzanie komputerem.

W głównym katalogu konsoli należy rozwinąć zawartość grupy Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij folder Użytkownicy,w celu wyświetlenia wszystkich dostępnych kont użytkowników utworzonych w systemie.

Klikając dwukrotnie wybraną nazwę konta użytkownika zostanie otworzone okno właściwości, w którym, przechodząc do zakładki Członek grupy, mamy możliwość dodania lub usunięcia użytkownika z określonej grupy, w wyniku czego zmienimy jego uprawnienia.

W celu dodania użytkownika do nowej grupy należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie w okienku Wybieranie: Grupy przycisk Zaawansowane, gdzie utworzymy okno zaawansowanego wyboru.

Bb742441.mmcov02_big(l=en-us)

Wyświetli się okienko , w którym należy wybrać Znajdź teraz, aby wyświetlić aktualną listę grup użytkowników.

Wybieramy odpowiednią grupę i zatwierdzić OK. Zamykamy okno Wybieranie: Grupy zatwierdzając OK.

Na koniec zamykamy okno Właściwości wybranego użytkownika, zatwierdzając OK.