Krytyczne poprawki Microsoftu

Microsoft wypuścił kilka krytycznych poprawek dla systemów Windows.

Aktualizacja
Opisałem poprawki które w pierwszej wersji „newsa” zostały pominięte przez pomyłkę.
Ze względu na sporą ilość poprawek, zalecamy skorzystanie z serwisu Windows Update.

Odwiedź: Windows Update

Microsoft Security Bulletin MS04-018

W programie Outlook Express występuje luka, która może umożliwić osobie atakującej spowodowanie awarii programu Outlook Express. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację.

Typ zagrożenia : Atakujący może doprowadzić do uszkodzenia programu OE
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Ważna
Zalecenia : Należy zainstalować poprawkę natychmiast.

Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-018

Pobierz poprawkę:
Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 2
Microsoft Outlook Express 6
Microsoft Outlook Express 6 Service Pack 1

_______________________________________________

Microsoft Security Bulletin MS04-023

Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpiecze?, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Typ zagrożenia : Zdalne wywołanie kodu
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Krytyczna
Zalecenia : Należy zainstalować poprawkę natychmiast.

Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-023

Pobierz poprawkę:
Microsoft Windows 2000 SP234
Microsoft Windows XP and Microsoft Windows XP Service Pack 1
Microsoft Windows Server™ 2003

_______________________________________________

Microsoft Security Bulletin MS04-022

Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpiecze?, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Typ zagrożenia : Zdalne wywołanie kodu
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Krytyczna
Zalecenia : Należy zainstalować poprawkę natychmiast.

Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-022

Pobierz poprawkę:
Microsoft Windows 2000 SP234
Microsoft Windows XP and Microsoft Windows XP Service Pack 1

_______________________________________________

Artykuły w Bazie Wiedzy Microsoft – 842773

To narzędzie aktualizuje Usługę inteligentnego transferu w tle (BITS) do wersji 2.0. Rozszerzenie Windows Update i niektóre aplikacje wykorzystują usługę BITS do transferu plików przy użyciu niewykorzystanej przepustowości sieci. Dołączona jest także aktualizacja składnika WinHTTP zapewniająca prawidłowe działanie usługi BITS.

Więcej:
Artykuły w Bazie Wiedzy Microsoft – 842773

Zaleca się instalację dla następujących systemów:
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Home Edition SP1
• Microsoft Windows XP Media Center Edition
• Microsoft Windows XP Professional
• Microsoft Windows XP Professional SP1
• Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

Pobierz: Narzędzie aktualizujace usługę inteligentnego transferu

Aktualizacja:

Microsoft Security Bulletin MS04-019

Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpiecze?, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Typ zagrożenia : Lokalna zmiana uprawnie?
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Ważna
Zalecenia : Należy zainstalować poprawkę natychmiast.

Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-019

Pobierz poprawkę:
Microsoft Windows 2000 SP234

_______________________________________________

Microsoft Security Bulletin MS04-020

Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpiecze?, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Typ zagrożenia : Lokalna zmiana uprawnie?
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Ważna
Zalecenia : Należy zainstalować poprawkę natychmiast.

Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-020

Pobierz poprawkę:
Microsoft Windows 2000 SP234
Microsoft Windows NT® Workstation 4.0 SP6a
Microsoft Windows NT Server 4.0 SP6a
Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6

_______________________________________________

Microsoft Security Bulletin MS04-021

Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpiecze?, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Typ zagrożenia : Zdalne wywołanie kodu
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Ważna
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę przy najbliższej okazji.

Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-021

Pobierz poprawkę:
Microsoft Windows NT® Workstation 4.0 SP6a
Microsoft Windows NT Server 4.0 SP6a

_______________________________________________

Microsoft Security Bulletin MS04-024

Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpiecze?, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Typ zagrożenia : Zdalne wywołanie kodu.
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Ważna
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę przy najbliższej okazji.
Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-024

Pobierz poprawkę:
Microsoft Windows NT® Workstation 4.0 SP6a
Microsoft Windows NT Server 4.0 SP6a
Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6
Microsoft Windows NT® Workstation 4.0 SP6a oraz NT Server 4.0 SP6a with Active Desktop
Microsoft Windows 2000 SP234
Microsoft Windows XP and Microsoft Windows XP SP1
Microsoft Windows Server™ 2003

W artykule pominąłem systemy 64-bitowe