WebGL wspierany przez Google

Google zdecydowało się wspierać w swojej przeglądarce standard WebGL. Kilka słów o tym standardzie. Jest on rozwijany przez Khronos Group (odpowiedzialnej za wspaniały OpenGL) i pozwala na obsługę grafiki 3D w przeglądarce internetowej. Firma Microsoft też będzie rozwijała własny podobny standard tylko z wykorzystaniem Direct3D. W tym celu Google powołało projekt ANGLE. Będzie on umożliwiał korzystanie z WebGL bez konieczności instalacji dodatkowych rozszerze? tłumacząc funkcję OpenGL’a ES na funkcję DirectX. Więcej informacji pod TYM linkiem.