Ukrywanie udostępnionych folderów

Kiedy udostępniamy w sieci nasze dyski wraz z folderami, być może nie wszystkie informacje chcemy, aby ujrzały światło dzienne.Przedstawiamy jak szybko ukryć udostępnione foldery w sieci lokalnej.

Wszelkie ustawienia dostępu naszych dysków możemy kontrolować tworząc grupy wraz z uprawnieniami użytkowników. Dobrym rozwiązaniem będzie ukrycie udostępnionych informacji, w taki sposób, by inni użytkownicy ich nie widzieli. Możemy tego dokonać w Moim miejscu sieciowym lub Otoczeniu sieciowym.

Sposób na ukrycie udostępniany dysku lub folder:

1. Prawym przyciskiem myszy klikamy na ukrywany dysk lub folder.
2. Z zakładki Właściwości wybieramy Udostępnianie.
3. W przypadku nie posiadania uruchomionego udostępniania dla wybranego dysku lub foldera oraz nie zdefiniowania grup użytkowników, którzy powinni mieć do niego dostęp, należy to wykonać.
4. Do nazwy udostępnionego udziału należy dodać znak dolara ? ?$?.
5. Należy zachować ustawienia,zatwierdzając Zastosuj.

Wykonując ten proces dostęp do dysku będą mieli wyłącznie użytkownicy, którzy znać będą również nazwę udostępnianego przez nas udziału.