Błędne wpisy firewalla w centrum zabezpieczeń w Windows Vista

W systemie Windows Vista, w przypadku zainstalowania kilku zapór sieciowych, w Centrum Zabezpieczeń może widnieć informacja o błędnych wpisach lub w wyniku zainstalowania nowego firewalla nie pojawi się on na liście.

Dzieje się tak, ponieważ dokonano nieprawidłowej aktualizacji wpisów obiektów Windows Management Instrumentation (WMI). Istnieje jednak rozwiązanie, w rezultacie którego możemy skorzystać z określonego parametru narzędzia winmgmt.exe, który umożliwia automatyczne naprawianie repozytorium WMI.

W celu dokonania naprawy repozytorium WMI musimy wykonać poniższe kroki:
1.Otwieramy okno wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, klikamy na polecenie Start/Programy/Akcesoria, następnie prawy klawisz myszy na pozycji Wiersz polecenia, dalej z menu kontekstowego Uruchom jako administrator.

2. Wprowadzamy polecenie winmgmt /salvagerepository.

3. Wyświetli się komunikat „WMI repository has been salvaged”.

4. Restartujemy system.

gg241210.wmi3.jpg(en-us)