Skanowanie antywirusowe podczas uruchamiania systemu

Istnieją formy wirusów tzw.rootkity, które przenikając w nasz system, potrafią uruchamiać się wraz z systemem. Oczywiście ukrywają swoją obecność i mogą posiadać wpisy w wielu kluczach rejestru.

Program avast! Free Antivirus pozwala na  przeprowadzenie skanowania jeszcze przed uruchomieniem systemu Windows. To idealne rozwiązanie w przypadku chęci usunięcia nawet najbardziej uporczywych rootkitów.

W celu wykonywania skanowania, za każdym razem podczas uruchamiania systemu należy :

1. Kliknąć ikonę programu avast! Free Antivirus w zasobniku systemowym.

2. Gdy antywirus się uruchomi, w menu po lewej stronie okna programu wybieramy opcję Skanuj komputer, a następnie Skanowanie przy uruchomieniu.

3. W miejscu Obszary objęte skanowaniem wybieramy strzałkę, a następnie Dysk systemowy lub wszystkie dysku twarde, w celu wykonania pełnego skanowania wszystkich dysków.

4. Na koniec wybieramy Wprowadź do harmonogramu.