Sprawdzanie stylów w Wordzie

Program Microsoft Word pozwala na użycie licznych, zaawansowanych opcji, które skutecznie usprawnią naszą pracę podczas tworzenia dokumentów bądź innych tekstów. Jedną z taki funkcji jest wyświetlania formatowania.

Otwieramy program Word , a następnie ustawiamy kursor w miejscu, którego styl formatowania chcemy poznać, stosując kombinację klawiszy Shift+F1. Ukaże nam się panel WYŚWIETLANIE FORMATOWANIA, który zawiera szczegółowe informacje o zastosowanym w danym miejscu  kroju czcionki, jej wielkości, formatowaniu akapitu itp.

Dodatkowo, jeśli chcemy dowiedzieć się informacji  na temat ustawienia stron i marginesów w zaznaczonym fragmencie, klikamy znaczek + obok nazwy SEKCJA.

 
Istnieje również możliwość sprawdzenia styl innego fragmentu dokumentu. W tym celu ustawiamy w nim kursor, a informacje wyświetlane na bocznym panelu zaktualizują się automatycznie.