Jak formatować dokument tekstowy?

Jak formatować dokument tekstowy OpenOffice? Tekst można formatować ręcznie lub za pomocą stylów. Formatowanie ręczne ma zastosowanie tylko do zaznaczonego tekstu, podczas gdy formatowanie za pomocą stylu dotyczy wszystkich partii dokumentu, w których wykorzystano dany styl. Ręczne formatowanie polega na… czytaj dalej

Jak utworzyć nagłówek?

Jak utworzyć nagłówek w OpenOffice? Opcja Nagłówek jest dostępna jest w pasku menu górnego. Tworząc np. spis treści Dla Rozdziału głównego wybieramy np. Nagłówek 1, dla podrozdziału wybieramy Nagłówek 2. Obejmujemy tym mechanizmem wszystkie tytuły, które mają być objęte spisem… czytaj dalej

Jak usunąć hiperłącze?

Jak usunąć hiperłącze w OpenOffice? Usuwanie hiperłączy z tekstu jest łatwe. Uruchamiamy OpenOffice, a następnie otwieramy dokument, w którym chcemy się pozbyć hiperłącza. Następnie zaznaczamy tekst i z paska zadań wybieramy opcję Format, a następnie opcję Domyślnie. Edycji hiperłącza w… czytaj dalej

Jak wstawić hiperłącze?

Jak wstawić hiperłącze w OpenOffice? Aby wstawić łącze do określonego dokumentu, otwórz dowolny dokument i wybierz kursorem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić łącze. Funkcje wstawiania łączy możesz znaleźć na pasku funkcji jako ikona Okno hiperłącza. W oknie Hiperłącze zaznaczając… czytaj dalej

Jak wstawić tabelkę?

Jak wstawić tabelkę w OpenOffice? Wybierz Tabela-Wstaw-Tabela. W polu Rozmiar należy podać liczbę wierszy oraz kolumn tabeli. Opcjonalne)Aby użyć standardowego układu tabeli, należy kliknąć polecenie Autoformatuj, wybrać żądany format, a następnie kliknąć OK. W oknie dialogowym Tabela należy… czytaj dalej

Jak wstawić ramkę?

Jak wstawić ramkę w OpenOffice? Uruchamiamy OpenOffice, a następnie z menu Wstaw, wybieramy Ramka. Wyświetli się okienko, w którym definiujemy rozmiar szerokość i wysokość, Pozycję- pionową lub poziomą, a w górnym prawym okienku możemy zobaczyć podgląd wprowadzanych zmian. W kolejnych… czytaj dalej

Jak zmienić układ strony?

Jak zmienić układ strony? Jeśli chcemy zmienić orientację wszystkich stron, musimy wejść w menu Format-strona. Następnie zmieniamy przycisk opcji Orientacja na Pozioma. Jeśli chcemy zmienić orientację pojedynczych stron wybieramy menu Wstaw-Podział ręczny, a następnie w oknie Wstaw podział:… czytaj dalej

Jak ponumerować strony?

Jak ponumerować strony? W zależności od tego gdzie chcemy mieć numerację np.: na górze to włączamy nagłówek, jeśli na dole to włączamy stopkę. Wstaw-Nagłówek-domyślnie lub Wstaw-Stopka-domyślnie Jeśli mamy nagłówek lub stopkę wstawiamy numerację stron: Wstaw-Pola-… czytaj dalej