Nokia zmienia nazewnictwo swoich modeli telefonów

 

 

Nokia zgodnie z nową polityką firmy zdecydowała się zmienić nazewnictwo swoich telefonów. Do tej pory nazwa danego modelu smartfonu czy to telefonu składała się z nazwy oraz cyfrowego numeru. Od tej pory obowiązywała będzie tylko nazwa składająca się z cyfr. Takie podejście lub jak to woli zmiana ma za zdanie informować użytkownika o zaawansowaniu danego modelu.