Net Send – wysyłanie komunikatów w sieci

wlasciwosciCzasam zachodzi potrzeba wysłania komunikatu do użytkownika, który nie ma zainstalowanego żadnego komunikatora. Z pomocą przychodzi nam polecenie net send w Windows XP, które umożliwia wysyłanie komunikatów z wiersza poleceń (cmd) do wybranej osoby lub całej grupy użytkowników w sieci.

Składnia polecenia:

net send{nazwa | * | /domain[:nazwa] | /users} wiadomość

– net send * – wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników grupy
– net send /domain : nazwa – wysyła wiadomość do wszystkich nazw w domenie
– net send /user – wysyła wiadomość do użytkowników połączonych z serwerem
– net help send- wyświetla pomoc dla polecenie net send

Standardowo, w Windows XP usługa wysyłania komunikatów za pomocą net send jest wyłączona. Należy ją uruchomić w usługach narzędzi administracyjnych. Przechodzimy do Menu Start / Ustawienia / Panel Sterowania / Narzędzia Administracyjne / Usługi. Następnie zaznaczamy usługę Posłaniec (Messenger) i z menu kontekstowego wybieramy Właściwości.

wlasciwosci

W zakładce Ogólne w polu Typ uruchomienia: wybieramy opcję Automatyczny. Poniżej klikamy Uruchom. Ukaże się okienko z paskiem postępu uruchamiającym usługę.

progress

W tym momencie usługa Posłaniec jest już uruchomiona i można wysyłać komunikaty.

Przykładowe komunikat o treści „Zapraszamy do serwisu bezplatne-programy.pl” wysłany do wszystkich użytkowników naszej grupy roboczej w Windows, może wyglądać następująco:

net send * Zapraszamy do serwisu bezplatne-programy.pl