Raport o bezpieczeństwie

Na stronach Cert Polska opublikowany został raport dotyczący bezpiecze?stwa przeglądarek internetowych. Głównym czynnikiem poddanym ocenie są kwestie luk systemowych. Ocenie poddano 4 najpopularniejsze przeglądarki: Firefox, MSIE, Mozilla, Opera.

Zobacz: Raport o bezpiecze?stwie przeglądarek (format .pdf)