Kolejny Skype.

Dostępna jest następna wersja programu Skype z oznaczeniem 0.97.0.6.
Jest to aplikacja umożliwiająca rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem sieci P2P.
Pobierz