Zapowiedź poprawek

Na wtorek 11. stycznia 2005 Microsoft zapowiedział publikację trzech biuletynów bezpiecze?stwa dla systemu Windows. Najwyższa klasyfikacja poprawek została określona jako krytyczna, niektóre z nich mogą wymagać ponownego startu komputera. Przed 11. stycznia nie zostaną podane żadne dokładniejsze informacje o nowych aktualizacjach.

Zobacz: Microsoft TechNet (j.angielski)