Aktualizacje Windows płatne?

Firma Microsoft rozważa zmianę polityki dotyczącej udostępniania aktualizacji dla systemów operacyjnych Windows. Jak powiedział szef firmy – Steve Ballmer, patrząc na proporcje pomiędzy legalnymi a nielegalnymi kopiami Windows wśród użytkowników, ten zastanawia się, czy aktualizacje nadal powinny być udostępniane użytkownikom – bez jakiegokolwiek nadzoru. Największe kłopoty Microsoft obecnie ma w krajach takich jak Chiny i Malezja, gdzie aż 95-98% używanych kopii Windows jest nielegalna.
Ballmer zapewnił, że na chwilę obecną żadnej decyzji jeszcze nie podjęto, jednakże sprawa ta wymaga wyważenia kwestii bezpiecze?stwa i ekonomii.