Zgoda UOKiK na współprace PTC oraz PTK

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na założenie spółki przez firmy PTC czyli Polską Telefonię Komórkową (Operator Era oraz Heyah) oraz PTK Centertel (Orange). Obie spółki już wcześniej podpisały w tej sprawie list intencyjny. Zamierzeniem obu spółek jest wspólne korzystanie oraz zarządzanie mobilną infrastrukturą sieciową. Teraz po wydaniu zgody obie spółki mogą przystąpić do negocjacji oraz do ustalenia warunków współpracy. Powyższa współpraca będzie dotyczyła tylko wybranego segmentu rynku.