Service Pack 1 dla pakietu Visual Studio 2010 już udostępniony.

Firma Microsoft udostępniła dla osób posiadających subskrypcję MSDN dodatek Service Pack1 dla środowiska Visual Studio 2010. W tym wydaniu firma dokonała aktualizacji narzędzi do obsługi Silverlight 3 oraz 4. Ponadto wprowadzono obsługę narzędzi wchodzących w skład Microsoft Foundation Class oraz poprawiono wszystkie dostrzeżone oraz zgłoszone błędy. Service Pack 1 dla wszystkich użytkowników będzie dostępny 10 marca.