facebook udostępnia firmom adres oraz numer telefonu użytkownika

Serwis Facebook będzie udostępniał dane takie jak numer telefonów oraz adres użytkownika zewnętrznym firmom. Dane te będą udostępniane developerom tworzącym programy dla Facebooka co jednak otwiera drogę do wielu nadużyć. Na plus można zaliczyć to że użytkownik instalując aplikację musi wyrazić na to zgodę. Jednak dla osoby chcącej uzyskać nasze dane nie powinno stanowić problemu żeby użytkownika nakłonić do wyrażenia takiej zgody.