Koniec wsparcia dla systemu Ubuntu 9.04

Jak można przeczytać na stronie Ubuntu Team Wiki ko?czy się wsparcie dla wydania Ubuntu 9.04. Jak w przypadku systemów Windows zako?czenie wsparcia oznacza brak poprawek oraz łat poprawiających bezpiecze?stwo systemu. Oczywiście osoby które maj zainstalowany w/w system mogą dokonać aktualizacji do najnowszego wydania.