KB971033

W dniu dzisiejszym dostępna jest nowa aktualizacja dla systemów Windows 7 oznaczona numerem KB971033. Powyższa aktualizacja jest opisana pod TYM adresem. Po instalacji system zostaje sprawdzony pod kątem legalności oraz jeżeli do aktywacji zostały użyte programy które legalizują system. Użytkownik zostaje o tym poinformowany oraz ma możliwość usunięcia wskazanych programów.