Windows Update w wersji piątej

W trakcie oczekiwa? na drugą wersję Service Packa, już dzisiaj można skorzystać z piątej wersji Windows Update dostępnej pod adresem http://v5.windowsupdate.microsoft.com