Microsoft i Amazon podpisały porozumienie patentowe

Firma Microsoft podała w komunikacje że zawarła porozumienie z serwisem Amazon na temat wymiany patentowej. Szczegóły porozumienia nie są jeszcze dokładnie znane. Pozwoli to na ścisłą współpracę miedzy dwoma firmami. Oczwiście udpstępnienie danego patentu bedzie wiązało się z opłatą o nie ujawnionej jeszcze kwocie.