Krytyczna poprawka dla IE

Microsoft Security Bulletin MS04-025

Opis:
Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpiecze?, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z programem Internet Explorer i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Typ zagrożenia : Zdalne wywołanie kodu
Maksymalna ocena niebezpiecze?stwa: Krytyczna
Zalecenia : Należy zainstalować poprawkę natychmiast.

Więcej:
Microsoft Security Bulletin MS04-025
Infekowane komponenty:
• Internet Explorer 5.01 SP2/3/4
• Internet Explorer 5.5 SP2
• Internet Explorer 6 (SP1)
• Internet Explorer 6 SP1 (64-Bit Edition)
• Internet Explorer 6 dla Windows Server 2003
• Internet Explorer 6 dla Windows Server 2003 (64-Bit Edition)

Odwiedź: Windows Update